Grondsanering


Onder grondsanering wordt verstaan het actief wegnemen of beheersen van de risico’s van een bodemverontreiniging. De wijze van grondsanering verschilt per situatie. De aanpak wordt vastgelegd in een saneringsplan, BUS-meldingsformulier of een plan van aanpak.

Vormen grondsanering

De meest voorkomende vormen van grondsanering zijn:

  • ontgraving en afvoer van verontreinigde grond
  • onttrekking van verontreinigd grondwater
  • aanbrengen van een afdek- of leeflaag

Doel van een saneringsonderzoek is het afwegen van varianten van grondsanering.

In een saneringsplan wordt de gekozen saneringsvariant uitgewerkt. Hierbij wordt de beoogde eindkwaliteit van de bodem beschreven. In het saneringsplan worden tevens de te nemen (veiligheids)maatregelen

Grond afvoer en zuiver zand aanvoer ook voor ons geen probleem

tijdens de saneringswerkzaamheden beschreven. Ook kunt u bij ons ook terecht voor asbest onderzoek en partijkeuring.